TAG ET SOCIALT ANSVAR

Styrk jeres

CSR
Profil

Spil en aktiv rolle i samfundet

Ved at benytte Horecas hjælper jeres virksomhed ikke blot med at løse samfundsmæssige problemer, give ledige en arbejdsmarkedsidentitet og dermed en positiv identitetsfølelse, men I styrker samtidigt jeres egen CSR-profil.

Horecas er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvilket betyder, at det sociale ansvar for vores medmennesker og det omkringliggende samfund er en grundpille i vores værdier og kultur. Læs mere om, hvad det vil sige at være en registreret socialøkonomisk virksomhed her.

Vores medarbejdere 

Hos Horecas består vores medarbejdere af en fast kerne, der har god erfaring med branchen og det danske arbejdsmarked. Da vi er en virksomhed med et socialøkonomisk formål, spiller denne kerne af medarbejdere derfor en vigtig rolle i at bidrage til integrationen af flere grupper på arbejdsmarkedet. Det gør de ved at støtte og videregive egne opnået erfaringer og kompetencer, hvilket har stor betydning for begge parter.

Hos Horecas glæder vi os over at arbejde med differentierede målgrupper. Vores vikarer består blandt andet af mennesker der, af forskellige årsager, har haft en vanskelig tilværelse og start på livet. Dette har bevirket, at de tidligere har haft svært ved at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. De ønsker at være en del af Horecas, fordi de gerne vil have en arbejdsidentitet og blive en aktiv del af samfundet.

Fælles for alle vores vikarer, er at de er mennesker, som brænder for at have et arbejde, et mål og noget at stå op til.

Hos Horecas skaber vi social værdi for bestemte målgrupper ved at give dem mulighed for at indtræde på arbejdsmarkedet indenfor en bestemt branche, som efterspørger arbejdskraft. Det gør vi ved at give støtte, opkvalificere og uddanne dem til de respektive fagområder i branchen.

Vi arbejder blandt andet med følgende målgrupper:

  • Sygedagpengemodtagere
  • Kontanthjælpsmodtagere
  • Uddannelseshjælpsmodtagere
  • Integrationsborgere
  • Fleksjobborgere

 

 

 

 

79% af den danske befolkning siger, at det er vigtigt for dem, at en virksomhed tager et socialt ansvar. Ved at bruge Horecas’ vikarydelser stiller Horecas en række markedsføringsmaterialer til rådighed, så I kan vise jeres støtte til omverdenen.

Vi stiller følgende materiale til rådighed

Støtte-badge

Støttebadge på egen hjemmeside

Logo-på-vores-hjemmeside

Jeres logo på Horecas.eu

Diplom

Diplom til ophæng i virksomheden

Banner-til-mailsignaturBanner-til-mailsignatur

Banner til mailsignatur