Registreret socialøkonomisk virksomhed

REGISTRERET SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

For at være en registreret socialøkonomisk virksomhed skal man opfylde 5 punkter.
Læs mere om de 5 punkter nedenfor.

Vi har et

SOCIALT FORMÅL

Vi bidrager til at socialt udsatte og arbejdsledige får skabt en positiv identitet og en fast tilknytning til arbejdsmarkedet ved at blive vikarer hos os.

Samtidig har vi fokus på at løse samfundsmæssige udfordringer ved at matche udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet.

 

Vi er

ERHVERVSDRIVENDE

Vi sælger ydelser i form af privat– og erhvervsrengøring samt vikarydelser til hotel- og restaurationsbranchen.

 

Vi er

UAFHÆNGIGE AF DET OFFENTLIGE

Vi er en selvfinansieret privat virksomhed.

Vi har fokus på

INDDRAGELSE OG ANSVARLIGHED

Vi inddrager kunderne i den forstand, at vi matcher kundens individuelle behov. Samtidig har vi fokus på det sociale ansvar overfor ledige, som vi kan tilbyde job.

Vi har

EN SOCIAL HÅNDTERING AF VORES OVERSKUD EFTER SKAT

Vores overskud skal udelukkende gå til geninvestering i virksomheden eller vil blive doneret til almennyttige organisationer.